KLAGEMULIGHEDER

Fra den 15. februar 2016 kan du benytte den nye klageportal Online Dispute Resolution, som skal give alle europæiske forbrugere én samlet platform til at klage direkte til den virksomhed i EU, hvor de har købt en vare eller ydelse online.

Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, kan du henvende dig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected]